Wersja kontrastowa

Projekcje klimatyczne dla Polski

Scenariusz

RCP 4.5
RCP 8.5
 

Porównaj

Porównaj z dekadą 2011-2020

Dekada

2021-2030
2031-2040
2041-2050
2051-2060
2061-2070
2071-2080
2081-2090
2091-2100

Okres (miesiąc/sezon/rok)

rok
zima
grudzień
styczeń
luty
wiosna
marzec
kwiecień
maj
lato
czerwiec
lipiec
sierpień
jesień
wrzesień
październik
listopad

Parametr

Średnia temperatura dobowa - cały rok 2021-2030

+
-
Pobierz:

Obszar

Polska
Powiat (wyszukaj)

Indeks

Pobierz:

Skala

Oś x:

Oś y:

Zmiana temperatur

Pobierz: